back box back box
 

Zoek op reiscode

 
back box back box
back box back box
 

Zoek op land

 
back box back box
back box back box
 
Boekingsvoorwaarden

Boek tijdig · Reserveringskosten · Wat gebeurt er na ontvangst van uw boeking? · Wijzigingskosten  · Visum · Vaccinaties · Extra wensen · Verlengingen · Gaat de reis of busreis altijd door?  Calamiteitenfonds · ANVR-Voorwaarden · ANVR en ECPAT · Duurzaam toerisme ·  Klimaatwijs op reis · Let op! · Onvolkomenheden · Contact

Boek tijdig
Wij raden u aan spoedig na het verschijnen van de brochure te reserveren, zodat u een ruime keuze heeft uit ons reisaanbod. Vooral bij vliegreizen is het zaak tijdig te reserveren. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op een bepaalde klasse in het vliegtuig. Indien deze klasse niet meer beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid dat er vluchttoeslagen van toepassing zijn. Bij vroegtijdig reserveren is de kans op bovengenoemde toeslag geringer. Bij last-minute reserveringen, waarvan de reisbescheiden niet per email verstuurd kunnen worden (o.a. kaartmateriaal), zullen de kosten voor het per express versturen in rekening gebracht worden.
< Naar boven

Reserveringskosten
Per boeking worden € 20,- reserveringskosten in rekening gebracht.
< Naar boven

Wat gebeurt er na ontvangst van uw boeking?
Hierbij zijn er twee mogelijkheden: 
1. De door u geboekte reis is op voorraad en direct akkoord en bevestigd. U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van de reisovereenkomst per e-mail. Bij ontvangst van de bevestiging dient u direct een aanbetaling van 15% te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk zes weken voor vertrek te worden voldaan.
2.
 De door u geboekte reis is niet op voorraad en deze moet worden aangevraagd. Indien wij de reis conform uw wensen en afgesproken reissom kunnen regelen, is uw boeking definitief en ontvangt u meestal binnen drie tot vijf werkdagen  een bevestiging van de reisovereenkomst per e-mail.
Mocht er bij onderdelen zoals vlucht, trein of accommodatie een toeslag op de reissom van toepassing zijn, dan overleggen wij dit uiteraard eerst met u alvorens dit definitief wordt vastgelegd.
Bij ontvangst van de bevestiging dient u direct een aanbetaling van 15% te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk zes weken voor vertrek te worden voldaan. 
< Naar boven

Wijzigingskosten
Als u na de boeking nog wijzigingen wilt aanbrengen, houdt u er dan rekening mee dat wijzigingskosten in rekening gebracht worden (€ 27,- plus eventuele communicatiekosten). U ontvangt in dat geval een nieuwe bevestiging/factuur.
Volgens de ANVR-voorwaarden zijn wijzigingen over het algemeen mogelijk tot 28 dagen voor de vertrekdatum (zie ANVR Reisvoorwaarden). Voor het wijzigen van de op- of uitstapplaats van een busreis na boeking, berekenen wij € 27,- per boeking. Wijzigingen zijn hier nog mogelijk tot 4 werkdagen voor vertrek uit (én naar) Nederland. Indien u  meer dan 7 dagen voor de startdatum van uw arrangement uit Nederland vertrekt, dient u dit bij boeking op te geven. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u de reisbescheiden tijdig in huis heeft. Indien u binnen vier weken voor uw startdatum van de reis kenbaar maakt eerder uit Nederland te vertrekken, kunnen we niet garanderen dat u op tijd de reisbescheiden ontvangt. Eventueel worden € 7,- administratiekosten extra berekend.
< Naar boven


Visum

Indien u een visum nodig heeft, staat dit aangegeven in het uitgebreide dagprogramma, wat u altijd kunt opvragen. In dat geval krijgt u van ons informatie over de aanvraagprocedure. Wacht u dus met het aanvragen van een visum tot 4 weken voor vertrek, na ontvangst van het informatiepakket.
< Naar boven

Vaccinaties

In het uitgebreide dagprogramma treft u richtlijnen aan. Wij adviseren u echter altijd ruim voor vertrek uw huisarts of de GG&GD (afdeling tropische vaccinaties) te raadplegen. Dit kan via de website: www.ggd.nl of telefonisch: 0900-9584. U kunt ook bij het Landelijk Informatiecentrum Reizigers-informatie (LCR) per land raadplegen via hun website www.lcr.nl. Wacht u met het halen van de vaccinatie tot u zeker bent over het doorgaan van de reis.
< Naar boven

Extra wensen

Wij verzoeken u vriendelijk voor aanvullende wensen, bijvoorbeeld met betrekking tot de maaltijden, bij boeking op te geven. U dient er rekening te houden met extra kosten. Indien er sprake is van een noodzaak dan rekenen wij € 27,- essentie-kosten per boeking. Voor verzoeken voor afwijkingen van het aangeboden programma rekenen we een toeslag van € 27,- per boeking, naast de eventuele kosten voor de aanvullende wensen.
< Naar boven

Verlengingen
Wilt u, ingeval van een Cycletours groepsreis, de heen of terugreis van de daarbij behorende fietsbus wijzigen, dan berekenen wij daarvoor € 15,- verlengingstoeslag per persoon.
Bij de vliegreizen berekenen wij € 25,- per persoon naast eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld accommodatie en transfers.

< Naar boven


Gaat de reis of busreis altijd door?

Cycletours heeft het recht om bij gewichtige omstandigheden, zoals natuurrampen of onvoldoende deelname, een reis te annuleren. Voor reizen met reisbegeleiding geldt een minimum van 8 personen (bij kinderreizen 16 personen). Mocht een reis niet doorgaan dan wordt u uiterlijk 15 dagen voor de vertrekdatum op de hoogte gesteld. Ook bij reizen zonder reisbegeleiding kan een te gering aantal boekingen een reden zijn om een reis in zijn geheel uit het programma te halen. Voor pendelbussen geldt in het algemeen een minimum van 20 personen. Ook hier wordt u uiterlijk 15 dagen voor de heen- c.q. terugreis (geldt ook voor terugreizen van retourboekingen) op de hoogte gebracht van een eventueel niet rijden wegens onvoldoende deelname. Dit geldt ook voor pendelbussen die onderdeel vormen van een individueel arrangement. In een enkel geval kunnen wij 2 onvoldoende bezette bussen samenvoegen, teneinde annulering te voorkomen.

< Naar bovenCalamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma en op onze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:  – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De verplichte bijdrage is € 2,50 per boeking met een maximum van 8 personen.
< Naar boven


ANVR-Voorwaarden
Cycletours is aangesloten bij het ANVR. Deze vereniging hanteert strenge nor
men voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2014. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraag er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.
< Naar boven

ANVR en ECPAT

Wij steunen actief het ANVR en ECPAT – NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.
< Naar boven

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen op onze website www.cycletours.nl. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op  www.anvr.nl
< Naar boven

Klimaatwijs op reis
Cycletours realiseert zich goed dat een gezonde natuur onderdeel is van een onvergetelijke vakantie en steunt daarom GreenSeat. GreenSeat biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren door de aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Zo kunt u eenvoudig een steentje bijdragen aan het tegengaan van het klimaatprobleem en tegelijkertijd de prachtige natuur op aarde in stand houden, zodat u kunt blijven genieten van de mooiste vakantiebestemmingen. Meer weten? Meedoen? www.greenseat.nl.
Met de auto? www.cooldriving.nl
< Naar boven

Let op!

De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bij Cycletours bekend waren bij het in druk geven van het programma in oktober/november 2012. Kennelijke fouten en vergissingen in dit reisprogramma binden Cycletours niet, tevens zijn wijzigingen in het programma en in de reisbescheiden voorbehouden. De meeste in dit programma opgenomen reizen worden geheel door onszelf georganiseerd. Soms maken we gebruik van lokale agenten in landen waar dat nodig of erg praktisch is. In een aantal gevallen bieden wij reizen aan van andere (binnenlandse of buitenlandse) fietsorganisaties. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij deze selecteren op de aantrekkelijkheid van het geboden programma en op hun deskundigheid. Het samenstellen van een fietsreis bestaat uit een groot aantal schakels. Hoe verder weg, hoe meer schakels. Het vervoer, de overnachtingen, de begeleiding, het materiaal vormen allemaal eenheden die goed op elkaar moeten aansluiten. In veel gevallen zijn wij afhankelijk van anderen. Bedenk dat een fietsvakantie een ingewikkelder zaak is dan het alleen maar aanbieden van accommodatie. Bedenk ook dat de risico’s van een actieve vakantie voor u en voor ons groter zijn en dat een bestemming die verder weg ligt wel eens geheel andere omstandigheden oplevert dan u thuis gewend bent. (Bijv. accommodatie, voeding, weersgesteldheid, wegkwaliteit en mentaliteit). Bepaalde risico’s zijn in redelijkheid niet uit te sluiten.
< Naar boven


Onvolkomenheden
Indien u op de bestemming een onvolkomenheid constateert, wordt van u verwacht dat u dit meteen meldt bij de reisbegeleid(st)er, de lokale vertegenwoordiger of de verstrekker van de dienst. Dit geeft de kans het ongemak te corrigeren. De gedetailleerde klachtenprocedure staat omschreven in artikel 17 van de Reisvoorwaarden.
< Naar boven

Cycletours contact
Buiksloterweg 7a,
1031 CC Amsterdam.
Telefoon 020 5218400,
fax 020 4232517,
e-mail:
 
info@cycletours.nl
Internet: www.cycletours.nl
< Naar boven

 
back box back box